Back to top

Alfil Logistics, certificat amb el segell Efficiency Network

Alfil Logistics, certificat amb el segell Efficiency Network

La certificació ofereix total fiabilitat, seguretat i transparència de les operacions al Port de Barcelona

Alfil Logistics ha rebut el certificat Efficiency Network que el Port de Barcelona atorga a aquelles empreses que operen dins les seves instal·lacions i que han adquirit el compromís d’eficiència per a oferir la màxima satisfacció al client final.
Aquest segell certifica el compromís que Alfil Logistics ofereix als seus clients: total fiabilitat en les operacions (terminis de lliurament, temps d’embarcament, disponibilitat de documentació), informació actualitzada, transparència de les operacions i integritat absoluta de les mercaderies durant la seva estada al Port de Barcelona.
D’aquesta manera, Alfil se suma als valors de la marca de qualitat del Port de Barcelona: Excel·lència, Integritat, Col·laboració, Transparència i Eficàcia.

Alfil Logistics, amb la qualitat i l’excel·lència

En la seva recerca contínua de la qualitat i l’excel·lència en el servei, Alfil Logistics compta, entre d’altres, amb la certificació ISO 9001, d’estandardització i reconeixement de la implantació de criteris de qualitat en la gestió de la companyia i amb la ISO 14064-1, que permet mesurar la quantitat d’emissions GEI (Gasos amb Efecte Hivernacle) que es generen com a conseqüència de l’activitat de la companyia, mesurat en Tm de CO2.
Així mateix, el 2018, Alfil Logistics va rebre la primera Estrella Lean&Green atorgada per AECOC, l’associació empresarial nacional de fabricant i distribuïdors, per la reducció del 20% de la seva petjada de carboni en la cadena de subministrament.