Back to top

Els nostres proveïdors: socis de proximitat

Mantenim relacions de confiança a llarg termini amb els proveïdors. Són els nostres socis en la cadena de valor, i no només compleixen amb un alt rendiment tècnic, sinó que també estan alineats amb els nostres requisits, com la proximitat.

Els beneficis de treballar amb proveïdors locals

Prioritzar les compres a proveïdors locals és un dels nostres pilars, ja que permet cuidar
del nostre entorn tant des del punt de vista ecològic com econòmic. Ecològic, perquè
minimitzem el transport a llarga distància, i econòmic, perquè generem riquesa i
ocupació.

6.000 proveïdors actius
+95% de proveïdors a la península Ibèrica