Back to top

Damm rep l’Estrella Lean&Green després de reduir un 20% les seves emissions de CO₂

Damm rep l’Estrella Lean&Green després de reduir un 20% les seves emissions de CO₂

• La companyia es va adherir a la iniciativa europea, liderada per AECOC a Espanya, a inicis d’any

• L'Estrella Lean&Green acredita que Damm ha reduït les emissions de CO₂ de la seva activitat logística en més d'un 20% entre 2016 i 2019

• Damm ha invertit en aquest projecte més d'1 milió d'euros

Damm ha rebut l'Estrella Lean&Green atorgada per AECOC -Associació de Fabricants i Distribuïdors- en reconeixement a la reducció de més del 20% d'emissions de CO2  derivades de la seva activitat logística. Una reducció que la companyia ha dut a terme entre 2016 i 2019, gràcies a l'activació d'un pla d'acció centrat en la reducció energètica, la transformació de la flota de vehicles, el transport col·laboratiu i la formació en millors pràctiques a nivell intern.

La primera Estrella Lean&Green de Damm certifica que el pla d'acció que Damm va presentar el passat juny després de la seva adhesió a aquesta iniciativa d'àmbit europeu ha finalitzat amb èxit després de superar el 20% de reducció d'emissions de CO₂ que AECOC exigeix per a la concessió d'aquest reconeixement.

“A Damm treballem per a aconseguir una cadena de subministrament més eficient i sostenible, amb accions que respectin el medi ambient i que es puguin mantenir en el temps, com la reducció energètica i l'aposta per una flota de vehicles impulsada per energies cada vegada més sostenibles”, assegura Juan Antonio López Abadia, director d'optimització d'energia i de medi ambient de Damm. “Així mateix, la companyia fomenta la formació i conscienciació, tant de les persones que formem part de Damm com dels nostres proveïdors i clients, en pràctiques sostenibles que ajudin a aconseguir la descarbonització de la logística”.

Pla d'acció per una logística més sostenible

El pla d'acció presentat per Damm pels anys 2016-2019 inclou mesures enfocades a l'optimització i reducció energètica, com el canvi de les llums dels magatzems dels seus centres logístics per llums led de baix consum o l'ús d'electricitat d'origen renovable, que actualment arriba al 100% en totes les fàbriques i plataformes logístiques de la companyia. A més, la companyia ha instal·lat més de 5.000 plaques solars en algunes de les seves instal·lacions per a generar energia destinada a autoconsum, que representa un estalvi de 1.200 Tn CO2/any.

Entre les mesures aplicades al transport, destaca la transformació de la flota de vehicles de la companyia cap a altres impulsats per gas natural que minimitzen l'impacte ambiental. En aquest sentit, els carretons utilitzats en els diferents centres logístics estan sent substituïts per carretons elèctrics amb bateries d'ió de liti, menys contaminants, amb alt rendiment i fiabilitat i llarga vida útil.

Així mateix, a través del transport col·laboratiu, projecte que Damm està treballant amb CHEP, es busca l'optimització de les càrregues i rutes de transport i la disminució dels viatges en buit, la qual cosa suposaria deixar d'emetre 204 Tn CO₂ a l’atmosfera a l'any. Finalment, cal destacar les accions de formació encaminades a la conscienciació de les persones que treballen a Damm, així com de clients i proveïdors de la companyia a través de cursos i campanyes de conducció eficient.

Damm aposta per les renovables

A més dels últims avanços de la companyia en l'àmbit de la logística, Damm també ha impulsat una política de millora contínua en el seu acompliment energètic amb l'objectiu que tots els seus processos productius siguin respectuosos amb el medi ambient. En aquest sentit, l'ús d'electricitat amb certificat de garantia d'origen verd i la millora de l'eficiència a les seves fàbriques han permès a Damm reduir la quantitat de CO₂ que emeten les seves plantes de producció i envasament en més de 2.600 tones anuals.

La companyia, que compta des de 2008 amb un Departament d'Optimització Energètica, treballa intensament amb l'objectiu de créixer d'una forma sostenible promovent la reducció del consum de recursos naturals, la revaloració de subproductes en línia a la seva aposta per l'economia circular, així com la generació d'energia d'origen renovable mitjançant la cogeneració, el biogàs o la captació d'energia solar i fotovoltaica.

Més informació: https://www.dammcorporate.com/ca/compromis-societat