Back to top

Damm signa un finançament sostenible de 200 M€ amb Banc Sabadell, CaixaBank, Santander i BBVA

Damm firma una financiación sostenible de 200 M€ con Banco Sabadell, CaixaBank, Santander y BBVA

• La companyia destinarà aquests crèdits al finançament de necessitats generals corporatives i permetran reforçar les seves iniciatives i projectes de sostenibilitat

• Els crèdits incorporen objectius mediambientals com la reducció del pes de residus no valoritzables i la generació d'energia sostenible per a autoconsum

Barcelona, 29 de juny de 2021.- Damm, empresa líder amb presència en els sectors de begudes, logística, restauració i alimentació ha signat línies de finançament sostenible -ESG (Environmental, Social and Governance)- amb Banc Sabadell, CaixaBank, Santander i BBVA per un import conjunt de 200 milions d'euros. La companyia tanca així el seu primer finançament ESG amb el qual es renoven les seves línies de finançament i a les quals s'incorporen criteris de sostenibilitat.

Damm, presidida per Demetrio Carceller Arce i fermament compromesa amb l'impuls d'accions que promoguin la consecució dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per l'ONU, reforça amb el tancament d'aquest acord de finançament sostenible la seva aposta per l'impuls de projectes que li permetin continuar avançant en la seva lluita per minimitzar l'impacte mediambiental de la seva activitat.

El finançament concedit a Damm estarà vinculat a la consecució d'uns certs objectius en matèria de sostenibilitat, com són la reducció del pes dels residus no valoritzables generats cada any en funció dels hectolitres produïts i l'increment de la producció d'energia verda per a autoconsum des dels centres de producció de la companyia. Fruit de la seva sòlida aposta per la sostenibilitat, Damm és actualment la cervesera nacional amb major capacitat de generació d'energia per a autoconsum. Les inversions realitzades durant els últims anys han permès a la companyia disposar d'instal·lacions solars d'autoconsum a les seves fàbriques i impulsar un innovador projecte de generació d'energia elèctrica per al seu autoconsum a partir del biogàs generat durant la depuració d'aigües residuals.

La companyia va reafirmar durant l'any passat el seu compromís amb el medi ambient amb la creació d'un Comitè de Sostenibilitat que ajudarà a impulsar encara més iniciatives dins del model de negoci sostenible i responsable que promou Damm amb la finalitat d'aconseguir una contribució positiva al nostre entorn a curt i llarg termini. Aquest Comitè de Sostenibilitat és l'encarregat de vetllar per la millora contínua dels indicadors mediambientals, així com pel compliment dels compromisos adquirits per les diferents societats de Damm en aquesta matèria.

Sobre Damm www.dammcorporate.com

Sobre Banc Sabadell 
Banc Sabadell ha incorporat la sostenibilitat de manera transversal en el seu model de negoci, la gestió de riscos i en la seva relació amb els grups d'interès. L'entitat acompanya als seus clients facilitant als inversors la seva contribució a la sostenibilitat, adaptant l'organització al nou paradigma i contribuint a la transició cap a una societat sostenible.
El banc ha formalitzat fins a maig més de 3.240 milions d'euros en finançament sostenible, incloent-hi principalment finançament Corporatiu i Project Finance, així com més de 300 milions d'euros en préstecs amb finalitat eco (hipoteques, préstecs, rènting i lísing), i prop de 1.850 milions d'euros en préstecs que tenien un objectiu social.
 
L’any 2020 Sabadell va participar en més de 50 operacions de finançament sostenible per un import superior als 16.400 milions d'euros. A més, va realitzar tres emissions per un valor de 1.120 milions d'euros vinculades a ODS, va facilitar finançament institucional per a projectes d'energies renovables, i va ser una de les entitats col·locadores de bons sostenibles per a finançar a diferents administracions públiques.

Sobre CaixaBank      
CaixaBank és una de les entitats financeres més compromeses amb la sostenibilitat, atès que el seu Pla de Banca Socialment Responsable recull cinc importants principis d'actuació que suposen una contribució directa als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. L'entitat secunda, mitjançant la seva activitat, iniciatives i projectes respectuosos amb el medi ambient, que contribueixin a prevenir i mitigar el canvi climàtic, a impulsar la transició cap a una economia baixa en carboni i el desenvolupament social.     
El banc ha mobilitzat l’any 2020 més de 12.000 milions d'euros en finançaments sostenibles, amb més de 2.000 milions d'euros formalitzats en finançaments verds i més de 3.000 milions formalitzats en finançaments lligats a variables ESG, on destaquen els objectius sobre variables de tipus mediambiental, com la reducció d'emissions o l'eficiència energètica. A més, CaixaBank ha participat en l'emissió de 13 bons verds, sostenibles o socials, amb un import global de 7.500 milions d'euros. A tancament de 2020, CaixaBank s'ha posicionat com el 5è banc a nivell europeu i 9è a nivell mundial en préstecs verds i sostenibles en les League Tables Top Tier per volum, segons Refinitiv.
A maig de 2021, l'entitat ha emès set bons per a donar suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU, i és el banc europeu amb major volum d'emissions de bons ESG en euros amb un total de quatre bons verds i tres bons socials, amb un valor combinat de 6.000 milions d'euros i 500 milions de lliures.


Sobre Santander
Banc Santander (SANT SM, STD US, BNC LN) és un banc comercial fundat l’any 1857 amb seu a Espanya. Compta amb una presència rellevant en 10 mercats clau a les regions d'Europa, Amèrica del Nord i Sud-amèrica, i és un dels majors bancs del món per capitalització borsària. Té la missió de contribuir al progrés de les persones i de les empreses fent les coses de manera senzilla, personal i justa. Santander està avançant en banca responsable i per a això s'ha posat diversos objectius, entre ells facilitar més de 120.000 milions d'euros en finançament verd de 2019 a 2025 i la inclusió financera de més de 10 milions de persones en el mateix període. A tancament del primer trimestre de 2021, Banc Santander tenia 1,1 bilions d'euros en recursos totals de la clientela, 149 milions de clients, dels quals 23,4 milions són vinculats i 44,2 milions són digitals, 10.800 oficines i 190.000 empleats.

Sobre BBVA
La sostenibilitat, pilar estratègic per a BBVA
BBVA continua avançant en el seu objectiu d'assessorar els clients en la transició cap a un futur sostenible, un dels pilars de l'estratègia del banc. El banc reduirà a zero la seva exposició a activitats relacionades amb el carbó, deixant de finançar a empreses en aquestes activitats, abans de 2030 als països desenvolupats i abans de 2040 en la resta de països en els quals és present.
BBVA, a través del seu Compromís 2025, ha mobilitzat 59.000 milions d'euros (fins a març de 2021) en finances sostenibles, més de la meitat dels 100.000 milions d'euros compromesos entre 2018 i 2025 per a lluitar contra el canvi climàtic i promoure el creixement inclusiu.
BBVA és avui el banc europeu més sostenible i el segon del món, segons el Dow Jones Sustainability Index.