Back to top

Damm s’uneix a la iniciativa mundial RE100 com a mostra del seu compromís amb l’energia renovable

Damm s’uneix a la iniciativa mundial RE100

• La iniciativa RE100, promoguda per The Climate Group en col·laboració amb Carbon Disclosure Project (CDP), pretén promoure l'ús d'energia 100% verda per part de les empreses més influents del món

• El 100% de l'energia elèctrica comprada en tots els centres de producció i envasament i dels magatzems de Damm compta amb certificat d'origen renovable

• Actualment, Damm és la cervesera nacional amb major capacitat de generació d'electricitat renovable. El grup autogenera el 60% de l'energia elèctrica necessària per a les seves activitats i el 10% d'aquesta és produïda amb fonts renovables

Barcelona, 7 d'abril de 2022.- Damm, companyia líder en el sector de l'alimentació i begudes, amb presència en els sectors de logística, distribució i restauració, s'uneix a RE100, la iniciativa global que reuneix les companyies més importants del món que han mostrat el seu compromís amb l'ús d'energies 100% renovables. D'aquesta manera, reafirma la seva aposta per la sostenibilitat essent la primera cervesera a Espanya que es suma a aquesta iniciativa. La fita assolida per la companyia cervesera, membre actiu del Pacte Mundial de les Nacions Unides des de 2019, es desenvolupa en el marc de l'aposta de Damm per promoure la consecució de l’ODS 7, l'objectiu final del qual és aconseguir augmentar l'energia procedent de fonts renovables, a més de promoure tecnologies d'eficiència energètica.

La sostenibilitat ha estat sempre un dels eixos fonamentals de l'activitat de Damm des dels seus orígens. Per això, conscient de la necessitat d'optimitzar el consum d'energia en la producció, va crear l’any 2008 el Departament d'Optimització Energètica. Des de llavors els esforços del departament s'han focalitzat a reduir el consum de recursos naturals, revalorar subproductes i generar energia d'origen renovable. Actualment, la companyia ja produeix el 60% de l'energia elèctrica que necessita i es proveeix únicament de fonts energètiques certificades d'origen verd.

“A Damm treballem diàriament per aconseguir que cada vegada que algú consumeixi un dels nostres productes, el planeta no ho noti. Apostem per invertir en fonts de generació eficients o basades en energies renovables com la cogeneració, la trigeneració a partir de biogàs o l'energia solar fotovoltaica que ens han permès convertir-nos en la cervesera espanyola amb major autonomia de generació de l'electricitat que consumeix”, va afirmar Juan Antonio López Abadia, director d'optimització d'energia i medi ambient de Damm.

Un dels projectes que ha dut a terme Damm en el marc de la seva aposta per l'optimització energètica ha estat la instal·lació de plaques fotovoltaiques en les seves plantes de producció i envasament. Des de 2008 l'empresa ha invertit 12,7 milions d'euros en l'ampliació de la capacitat de producció d'energia fotovoltaica de la companyia a través de la creació d’un parc fotovoltaic que ocupa una extensió de 26.000 m², l'equivalent a 6 camps de futbol, amb capacitat de produir 7,1 MWh a l'any.

El compromís de Damm per impulsar noves fonts d'energia renovables s'uneix a l'esforç de centenars d'empreses que ja formen part de la xarxa global RE100. Dirigida per Climate Group i associada a CDP, RE100 té la missió de promoure entre les empreses més influents del planeta el canvi cap a l'eliminació d'emissions de carboni. Tots els membres de l'organització treballen diàriament per a impulsar l'ús exclusiu d'energies renovables en el desenvolupament de les seves activitats. “El compromís de Damm amb l'electricitat 100% renovable durant 2021 demostra el seu lideratge en la transició energètica. Tots els membres de RE100 representen una força poderosa per al canvi positiu i encoratgem a totes les grans empreses a unir-se a nosaltres”, va manifestar Sam Kimmins, director de RE100 en Climate Group.

Cogeneració i trigeneració: les altres apostes de Damm per l'energia verda

Damm treballa per a impulsar i incloure altres fonts d'energia renovables als seus processos de producció com a mostra del seu compromís amb la consecució dels objectius de l'agenda 2030. La companyia també compta amb plantes de cogeneració a partir de biogàs instal·lades en algunes de les seves fàbriques que produeixen electricitat i vapor o aigua calenta simultàniament amb l'objectiu d'autoconsumir-lo en el procés de fabricació de productes. Damm ha incorporat també en el desenvolupament de la seva activitat la trigeneració, un procés que amplia la cogeneració incloent el fred.

L'aposta de Damm per la generació d'energia d'origen renovable va portar a la cervesera a instal·lar depuradores d'aigua residual a les seves fàbriques que a més de minimitzar el consum elèctric generessin energia neta en forma de biogàs, un gas combustible que es genera de manera natural mitjançant el procés de depuració d'aigües residuals. Totes aquestes mesures, alineades amb els seus compromisos mediambientals, han permès a la companyia reduir el 45% de l'energia utilitzada per a la producció de cada hectolitre de cervesa durant els últims deu anys, reforçant així el seu compromís amb la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.