Back to top

Alfil Logistics assoleix els 109M€ de facturació al 2018

Instal·lacions d'Alfil Logistics a la ZAL d'El Prat

L’augment de l’activitat de l’àrea de duanes i impostos especials és un dels factors de creixement

Alfil Logistics ha aconseguit una facturació de 109M€ al tancament de 2018, el que representa un augment del 10% respecte l’exercici 2017.
Les principals raons d’aquest creixement són l’augment del 21% de la seva activitat de l’àrea de duanes i impostos especials i els nous serveis que la companyia ofereix des de les instal·lacions de Barajas (Madrid), com són la importació i exportació aèria de mobiliari i mercaderies perilloses, que s’afegeixen als serveis de mercaderia tèxtil.

D’altra banda, com a mostra del compromís amb la sostenibilitat, Alfil Logistics s’ha fet mereixedora el 2018 de l’Estrella Lean & Green que atorga AECOC i que ha reconegut, entre altres valors, la reducció del 20% de la seva petjada de carboni a la cadena de subministrament, després d’un procés d’auditoria interna realitzat per EY.

En termes d’innovació, Alfil Logistics ha incorporat al seu servei la digitalització a través d’una nova aplicació tecnològica de visió artificial: les ulleres de realitat mixta. Aquesta tecnologia, que compta amb comunicació via Skype, permet al client conèixer en directe l’estat del servei sol·licitat i la forma com aquest està sent executat. D’aquesta manera, es redueix la necessitat de visites, desplaçaments i informes, i s’obté una major agilitat i seguretat en la gestió, transparència en el servei i possibilitat de col·laboració en la resolució conjunta (client-proveïdor) de possibles incidències en la operativa.

El 2019, Alfil Logistics continuarà potenciant el creixement de l’àrea de duanes i impostos especials. “Ampliarem la superfície dels 18.000 m2 actuals als 60.000 m2 a la ZAL del Port de Barcelona. Aquest servei està molt ben valorat pels clients en conèixer que aquests tràmits duaners estan en mans d’un Operador Econòmic Autoritzat (OEA), certificació que Alfil Logistics va obtenir al 2015 i que ens acredita com a una figura de confiança en matèria de duanes”, ha declarat Jaume Bonavia, Director General d’Alfil Logistics.