Back to top

Cerveceros presenta la seva memòria de Sostenibilitat Ambiental

Fàbrica Damm El Prat

Les cerveseres fixen cinc grans compromisos ambientals d’obligat compliment el 2025

El sector cerveser presenta la seva primera Memòria de Sostenibilitat Ambiental en la seva Assemblea 2019, en la qual s’estableixen cinc compromisos principals en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental amb un horitzó de compliment al 2025: la circularitat de l’envàs, l’eficiència energètica, la reducció de la petjada de carboni, la millora de l’eficiència en l’ús d’aigua i la innovació i la sensibilització ambiental.

La jornada, que ha estat clausurada per la Ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, i ha comptat també amb la intervenció d’Hugo Morán, Secretari d’Estat de Medi Ambient, ha girat al voltant del compromís ambiental del sector cerveser.

“Volem mostrar els esforços portats a terme pels associats sobre els vectors ambientals de major impacte en el nostre entorn, i a la vegada anunciar els passos que ens comprometem a donar en els propers anys en aquest camp”, explica Jacobo Olalla Marañón, director general de Cerveceros de España”.  


Retorn de la inversió ambiental
El sector cerveser ha destinat més de 20 milions d’euros en inversió ambiental des de 2016 en les seves 538 plantes d’elaboració. En l’actualitat, el 76% de la producció cervesera espanyola està coberta per sistemes de gestió ambiental certificats per la ISO14001:2015, així com pel Reglament EMAS.

Des de l’any 2008 s’ha reduït un 27% el consum d’energia i les emissions de CO2 emeses al llarg del procés d’elaboració i un 20% el consum d’aigua, a la vegada que s’ha incrementat en un 31% el consum d’energia procedent de fonts renovable i un 21% en el número d’envasos reciclats de vidre d’un sol ús.   

A més a més, el 94% de l’energia elèctrica procedeix de fonts renovables, el 99% dels residus són valoritzats, més del 45% de la cervesa es comercialitza en envasos reutilitzables i el 70% del material dels envasos de vidre topazi és reciclat.


Acompliment del sector cerveser en matèria ambiental
Les companyies elaboren el seu producte amb ingredients naturals conreats amb tècniques sostenibles, amb un permanent impuls de l’agricultura local. L’eficiència del procés productiu ha estat millorada i s’han incorporat de forma progressiva les energies renovables, disminuint els ratis de consum i minimitzant l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

En quant als envasos, el sector fomenta l’ús dels reutilitzables, invertint a més en mesures ecodisseny com la reducció del pes o incorporació de materials d’origen reciclat a la seva composició per a facilitar el reciclatge.

En el terreny de la distribució es fomenta la reducció d’emissions de CO2, amb la incorporació de vehicles elèctrics o híbrids i l’optimització del lliurament del producte. A més a més s’aposta per sistemes de refrigeració més eficients i lliures d’hidrofluorcarburs (HFCs) que redueixin el consum d’energia i les emissions de CO2.