Back to top

Damm minimitza el seu impacte mediambiental

La tecnologia i la col·laboració amb els seus proveïdors han estat claus, implementant considerables millores

Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, Damm ha volgut destacar l’estratègia que s’ha portat a terme per minimitzar l’impacte de la seva activitat en el medi ambient a través d’àmplies mesures que tenen en compte la col·laboració amb clients, proveïdors, empleats i altres col·laboradors.
Al llarg de la seva història recent, Damm ha consolidat un sistema de gestió mediambiental gràcies al ferm compromís de la companyia amb el respecte per l’entorn. Per això, ha establert com a eixos principals de la seva política mediambiental: impulsar la sostenibilitat en totes les activitats de la companyia; afavorir l’ús de recursos de proximitat (95% de proveïdors a la Península Ibèrica); minimitzar l’impacte ambiental i prevenir la contaminació contemplada des de tot el cicle de vida dels seus productes i serveis; impulsar les actuacions destinades a reduir, reutilitzar i reciclar; i donar suport a l’adquisició de béns i productes energèticament eficients.
Per portar a terme una estratègia de sostenibilitat de la qual els proveïdors siguin partícips, Damm disposa d’un sistema d’homologació i seguiment dels mateixos que estableix els requeriments o estàndards de comportament en funció de la tipologia del servei o producte requerit: qualitat, servei, logística, tècnics, ambientals, financers, etc. Per exemple, el 2017, s’han realitzat auditories de proveïdors i auditories presencials per assegurar la qualitat i el compliment de les normatives i requisits de qualitat o laboral.

L’aposta pel model d’economia circular
Una de les transformacions més destacades de Damm ha sigut el pas d’un model d’economia lineal a un model d’economia circular basat a produir, utilitzar, regenerar o reciclar. Aquest fet implica la conversió de residus a materials o recursos, augmentant la vida dels productes i reduint la generació de residus molt significativament.
Per aconseguir tots els avanços, l’ús de la tecnologia, la conscienciació, la implicació i la participació activa de tota l’organització i la cooperació amb tots els proveïdors i clients han sigut la clau dels resultats obtinguts.

L’energia, un punt clau de l’estratègia de sostenibilitat
Damm ha creat un Departament d’Optimització Energètica i Medi Ambient que ha permès garantir la millora contínua de l’acompliment energètic.
A més, als últims anys la companyia ha invertit en fonts de generació renovables i energèticament eficients (cogeneració i trigeneració a partir de biogàs, solar-fotovoltaica, etc.).
Mostra d’això és que el 100% de l’electricitat que es consumeix a les fàbriques de Damm prové de fonts d’energia renovable i certificada com a verda.

L’optimització del consum d’aigua
Un altre projecte pioner al sector és el càlcul de l’empremta hídrica que Damm té previst portar a terme a totes les seves fàbriques durant aquest any 2018. L’empremta hídrica és un indicador global de l’apropiació dels recursos d’aigua dolça. Així, per l’elaboració de cervesa es defineix com el volum d’aigua consumit tant de forma directa en el propi procés com de forma indirecta al llarg de la seva cadena de subministrament, incloent matèries primes i envasos. A més, l’esforç d’aprofitar al màxim el consum d’aigua a les pròpies fàbriques ha permès reduir la seva ràtio de consum un 36% de manera global.
Juan Antonio López Abadía, director del Departament d’Energia i Medi Ambient de Damm, comenta que  “Damm sempre ha estat compromesa amb la sostenibilitat i estem avançant significativament en aquesta matèria gràcies a la contribució de tot l’equip humà i a l’aposta per la innovació i la tecnologia. Cada any aconseguim més eficiències en l’ús dels recursos i minimitzem l’impacte ambiental de la nostra activitat. I el nostre compromís és seguir treballant en aquesta línia”.