Back to top

Damm signa un finançament sostenible de 200 M€ amb Banc Sabadell, CaixaBank, Santander i BBVA

Damm firma una financiación sostenible de 200M€ con Banco Sabadell, CaixaBank, Santander y BBVA

La companyia destinarà aquests crèdits al finançament de necessitats generals corporatives i permetran reforçar les seves iniciatives i projectes de sostenibilitat

Damm ha signat línies de finançament sostenible -ESG (Environmental, Social and Governance)- amb Banc Sabadell, CaixaBank, Santander i BBVA per un import conjunt de 200 milions d'euros. La companyia tanca així el seu primer finançament ESG amb el qual es renoven les seves línies de finançament i a les quals s'incorporen criteris de sostenibilitat.

La companyia, presidida per Demetrio Carceller Arce i fermament compromesa amb l'impuls d'accions que promoguin la consecució dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per l'ONU, reforça amb el tancament d'aquest acord de finançament sostenible la seva aposta per l'impuls de projectes que li permetin continuar avançant en la seva lluita per minimitzar l'impacte mediambiental de la seva activitat.

El finançament concedit a Damm estarà vinculat a la consecució d'uns certs objectius en matèria de sostenibilitat, com són la reducció del pes dels residus no valoritzables generats cada any en funció dels hectolitres produïts i l'increment de la producció d'energia verda per a autoconsum des dels centres de producció de la companyia. Fruit de la seva sòlida aposta per la sostenibilitat, Damm és actualment la cervesera nacional amb major capacitat de generació d'energia per a autoconsum. Les inversions realitzades durant els últims anys han permès a la companyia disposar d'instal·lacions solars d'autoconsum a les seves fàbriques i impulsar un innovador projecte de generació d'energia elèctrica per al seu autoconsum a partir del biogàs generat durant la depuració d'aigües residuals.

La companyia va reafirmar durant l'any passat el seu compromís amb el medi ambient amb la creació d'un Comitè de Sostenibilitat que ajudarà a impulsar encara més iniciatives dins del model de negoci sostenible i responsable que promou Damm amb la finalitat d'aconseguir una contribució positiva al nostre entorn a curt i llarg termini. Aquest Comitè de Sostenibilitat és l'encarregat de vetllar per la millora contínua dels indicadors mediambientals, així com pel compliment dels compromisos adquirits per les diferents societats de Damm en aquesta matèria.