Back to top

Estrella Damm es proposa restaurar un bosc marí al Parc Natural de Cap de Creus

Estrella Damm es proposa restaurar un bosc marí al Parc Natural de Cap de Creus

En col·laboració amb el grup MarineForest del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), es proposa re-introduir una espècie que es va extingir fa més de 4 dècades al Parc Natural de Cap de Creus

Estrella Damm s'uneix al Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) per a restaurar un bosc d'algues que es va extingir fa unes dècades en el Parc Natural de Cap de Creus, en concret a la zona de Port Lligat (Catalunya). El projecte, que reintroduirà algues marrons, o del gènere Cystoseira, concretament l'espècie Gongolaria barbata, en el seu hàbitat natural després de quatre dècades extinta, cerca retornar a l'ecosistema marí del mediterrani un dels hàbitats més importants per a la seva diversitat i productivitat.

Els boscos marins de macroalgues fucals són considerats un dels principals formadors d'hàbitats per la seva capacitat de proporcionar estructura, aliment i refugi a diverses espècies marines, representant així un dels ecosistemes més rics en biodiversitat del Mediterrani. L'aliança entre Estrella Damm i el CEAB-CSIC té com a propòsit revertir la desforestació d'aquestes poblacions marines, que també actuen com a zona de cria i produeixen béns i serveis molt valuosos per als ecosistemes globals.

Aquests hàbitats, dels quals s'han trobat dades que confirmen la seva presència a la zona durant els anys 80, es troben en una clara posició de regressió com a resposta a múltiples amenaces com poden ser la destrucció de l'hàbitat, la sobrepesca, la contaminació i el canvi climàtic.

El procés de restauració del bosc marí de Port Lligat es realitza mitjançant la tècnica de restauració d'algues formadores de boscos marins, un procediment basat en la millora de reclutament a través del qual s'espera obtenir a llarg termini noves poblacions viables i autosuficients a la zona localitzada. Aquesta tècnica ha estat descrita i aplicada amb èxit per l'equip de recerca MarineForest del CEAB-CSIC. Gràcies a la recol·lecció de branques fèrtils de poblacions donants, s'obtenen nous reclutes (mitjançant tècniques in-situ i ex-situ) que, de trobar-se en òptimes condicions a la zona a restaurar, en un parell d'anys seran fèrtils i podran contribuir a generar un bosc autosostenible.

El projecte també pretén avaluar quines implicacions tindrà aquesta acció de restauració en la biodiversitat, productivitat i altres serveis ecosistèmics de la zona. Les primeres proves del projecte, que es troba encara en fase inicial, han resultat satisfactòries i s'espera que continuï evolucionant de manera positiva.


 Estrella Damm se une al Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) para restaurar un bosque de algas en el Parc Natural del Cap de Creus, en concreto en la zona de Port Lligat (Cataluña). El proyecto, que reintroducirá algas pardas, o del género Cystoseira, concretamente la especie Gongolaria barbata, en su hábitat natural tras cuatro décadas extinta, busca devolver al ecosistema marino del mediterráneo uno de los hábitats más importantes para su diversidad y productividad.  Los bosques marinos de macroalgas fucales son considerados uno de los principales formadores de hábitats por su capacidad de proporcionar estructura, alimento y refugio a diversas especies marinas, representando así uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del Mediterráneo. La alianza entre Estrella Damm y el CEAB-CSIC tiene como propósito revertir la deforestación de estas poblaciones marinas, que también actúan como zona de cría y producen bienes y servicios muy valiosos para los ecosistemas globales.   Estos hábitats, de los cuales se han hallado datos que confirman su presencia en la zona durante los años 80, se encuentran en una clara posición de regresión como respuesta a múltiples amenazas como pueden ser la destrucción del hábitat, la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático.   El proceso de restauración del bosque marino de Port Lligat se realiza mediante la técnica de restauración de algas formadoras de bosques marinos, un procedimiento a través del cual se espera obtener a largo plazo nuevas poblaciones viables y autosuficientes en la zona localizada. Esta técnica ha sido descrita y aplicada con éxito por el equipo de investigación MarineForest del CEAB-CSIC. Gracias a la recolección de ramas fértiles de poblaciones donantes, se obtienen nuevos reclutas (mediante técnicas in-situ y ex -situ) que, de encontrarse en óptimas condiciones en la zona a restaurar, en un par de años serán fértiles y podrán contribuir a generar un bosque autosostenible.  El proyecto también pretende evaluar qué implicaciones va a