Back to top

Font Salem s’adhereix a la Declaració de Luxemburg

Font Salem s’adhereix a la Declaració de Luxemburg

La companyia avança en el seu compromís amb la promoció de la salut en el treball

Font Salem s’ha adherit a la Declaració de Luxemburg, un consens impulsat per la Xarxa Europea de Promoció de la Salut en el Treball que estableix els principis bàsics d’actuació d’una bona gestió de la salut de les persones en l’empresa.

Amb aquesta adhesió, Font Salem es compromet a continuar integrant la promoció de la salut en el treball i en la gestió de persones, així com a compartir i promoure els seus coneixements i bones pràctiques en aquest àmbit, a més de complir amb les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.

Aquesta setmana, la companyia ha rebut el diploma que acredita la seva adhesió a la Declaració de Luxemburg, signat pel director de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.